Plenari de setembre

El plenari de Setembre de 2019 segueix amb la tònica del darrers vuit o nou mesos. Un plenari sense contingut, sols amb burocràcia.

La paràlisi dels governs central, valencià i provincial, a causa de les moltes convocatòries electorals i les llarguíssimes vacances d’aquestes institucions, al que cal afegir la por a una nova crisi econòmica, fan que les iniciatives es paralitzen. Si a més afegim la paràlisi del nou equip de govern, a punt d’acomplir els seus primers cent dies, el panorama, per a nosaltres, és molt preocupant.

La majoria aclaparadora de l’equip de Govern no s’ha traduït en la presa de mesures ràpides, en temes com la recuperació del teixit productiu, clau per la supervivència del poble.

Qüestions burocràtiques són l’aprovació de l’acta del plenari anterior al primer punt, l’aprovació del compte general al punt segon i l’aprovació al punt tercer de les bases per a la concessió d’ajudes a les ONG. En aquest darrer punt el PP va votar en contra sense explicitar el perquè, ja que a la pregunta de Compromís si estava d’acord amb la concesió d’aquestes ajudes no va contestar. Esperarem a veure que ve reflectit a l’acta.

Al punt quart es van aprovar per unanimitat les dues festes locals, dilluns de Pasqua i 8 de Setembre.

A precs i preguntes Compromís a preguntar a l’alcaldessa si hi havia noves informacions respecte als rumors del trasllat de l’oficina de Correus a Morella. Va contestar que no sabia res. Respecte als contenidors de brossa orgànica tampoc sabia res. Ja hem preguntat quatre vegades i el tema segueix igual, com un problema de salut pública, fa més de cinc mesos que els fullets informatius on diu com cal abocar la brossa estan a l’ajuntament; segueix tot paralitzat.

Un tema nou era referent a la posada en marxa al Centre de Salut de Morella del servei de radiologia, vam preguntar si l’alcaldessa havia fet gestions per tal que també al Centre de Salut de Vilafranca es posara en marxa aquest servei. Ens va dir que no.

Arxivat a Sin categoría

Nou Parador


20190827_133215.jpg
El nou Parador sempre ha tingut el nostre recolzament. Això si, condicionat a que no s’emporte la quasi totalitat del pressupost d’inversions.
El poble te prioritats més importants, com la recuperació del teixit productiu.
El nostre sentit del vot als actuals pressupostos així ho demostra.
El fet que el nou Parador no tinga un pressupost finalista no pot condicionar els pressupostos de la resta de la legislatura, i per aquest motiu hem traslladat els nostres dubtes a l’alcaldessa aquest escrit.
Arxivat a Sin categoría

Ampliació del parc eòlic

whatsapp-image-2019-08-01-at-20.02.20.jpegLa preocupació de Compromís pel futur econòmic del poble ha estat sempre el tema prioritari.
La sol·licitud d’ampliació del parc eòlic pot ser una oportunitat per la creació de llocs de treball de qualitat.
Les informacions aparegudes als mitjans de comunicació, moltes vegades, a banda de ser
diferents segons el mitjà, poden induir a crear un clima d’incertesa als/les possibles interessats/interessades a treballar als parcs eòlics.
Les nostres gestions per informar-nos ens diuen que s’ha sol·licitat al gener d’aquest any l’ampliació de parcs eòlics a les zones 1, 2 i 3 de la nostra comarca.
Per part de la Direcció General d’Indústria s’ha donat trasllat a la Direcció General de Medi Natural del Document d’Inici del Procediment Ambiental presentat per un promotor.
La sol·licitud pretén promoure la instal·lació de 5 nous parcs eòlics (tots ells de 125 metres de rotor, 3 MW de potència unitària i altures de boixa entre 100 i 125 metres).

La distribució:
ZONA 1:
1 parc de 36 MW (12 aerogeneradors) a Morella.
ZONA 2:
2 parcs, 1 de 30 MW (10 aerogeneradors) a Olocau i Todolella i altre de 21 MW (7 aerogeneradors) a Olocau.
ZONA 3:
2 parcs, 1 de 33 MW (11 aerogeneradors) a Vilafranca, Castellfort i Ares i un altre de 12 MW (4 aerogeneradors) a Portell.
Suposen en total 132 MW addicionals i 44 aerogeneradors.

Queda pendent el pronunciament dels organismes corresponents.
Fins que arribe aquest moment, cal treballar perquè les institucions educatives corresponents implementen l’oferta educativa amb un mòdul d’electromecànica. Aquesta serà la nostra obsessió, traslladar a les autoritats educatives corresponents la necessitat d’implantar aquest mòdul educatiu.

Arxivat a Sin categoría

Plenari de juliol

WhatsApp Image 2019-07-01 at 12.00.57 (1)Tal com es va aprovar al plenari anterior de 27-06-2019, el dia 8-7-2019 es va celebrar el primer plenari ordinari de la nova legislatura amb el nou horari, huit del vespre.

Va ser un plenari sense contingut, on sols al punt tercer es va donar compte sobre les obres del col·lector de pluvials a l’avinguda de Castelló i al quart punt es va informar de les excavacions a la cova la Foia.

Al punt primer (Aprovació actes anteriors) la coportaveu de Compromís Lídia Domingo va fer un incís a l’acta de constitució de l’ajuntament. Es tractava d’aclarir el punt referent a la periodicitat dels plenaris, la qual va aprovar Compromís amb alguns suggeriments al respecte. Lídia va dir a títol informatiu que la periodicitat dels plenaris a pobles de menys de 5.000 habitants era com a mínim una vegada cada tres mesos.

Un comentari tan innocent va provocar la contestació acalorada del co-alcalde Òscar Tena, que va dir als regidors de Compromís que, si no estaven d’acord amb la regularitat dels plenaris, podien renunciar als 70 € que es cobren per assistència.
Com ja hem vist en altres ocasions el tema dels salaris posa molt sensible l’equip de govern.

Per part de Compromís es va preguntar a l’alcaldessa si estava d’acord amb el punt tercer de l’acta anterior, on es reflectia la petició del Grup Compromís de convocar comissions informatives per informar i intercanviar opinions, encara que no foren vinculants. Sorprenentment l’alcaldessa ens ha dit que estava d’acord amb el redactat de l’acta. Esperem que s’acomplisca, ja que fins ara no ha sigut així.

Al torn de precs i preguntes, la coportaveu de Compromís Lídia Domingo va preguntar a l’alcaldessa si aplicaria la llei de Transparència, Participació i Bon Govern. L’alcaldessa va contestar que pensava que fins ara s’havia acomplit. Per la nostra part sols volíem una contestació per posteriorment, a propers plenaris, aprofundir en els molts incompliments que pensem es fan. La intervenció, novament, del co-alcalde Òscar Tena, demanant arguments va fer que el que era una pregunta dirigida a l’alcaldessa sobre les seues intencions es convertira en una polèmica que nosaltres no buscàvem.

Des de Compromís el tema de la Transparència serà durant tota la legislatura una prioritat absoluta. Malauradament tenim arguments de sobra sobre com ha funcionat fins ara. Esperem que la nova alcaldessa canvie les coses.

Francesc Monfort preguntava a l’alcaldessa sobre la contractació de la secretària, qüestió
que considerem vital pel funcionament de l’ajuntament. La resposta va ser que sí que era la seua intenció contractar nova secretària. Ens alegrem i esperem que no falte a la veritat amb aquesta declaració.

Al punt tercer vam preguntar per les expropiacions que s’estan fent amb motiu de la nova xarxa elèctrica Benassal/Vilafranca, qüestió sobre la qual Compromís va haver d’informar prèviament a l’alcaldessa. Ens contestà que l’endemà que el nostre grup l’informara es van posar en contacte amb ella. A la pregunta de la previsió del començament de les obres, ens va dir que encara no se sabia.

Finalment Lídia Domingo va fer un prec a conseqüència d’una situació ocorreguda a l’acte de la Capitalitat Cultural de Vilafranca. A l’acte es van convidar, a més dels membres de l’Ajuntament en funcions, els membres electes del PSOE, oblidant-se de la futura regidora de Compromís, Lídia Domingo, també electa en aquell moment.

Des del grup Compromís considerem no sols una falta d’educació a la persona i al grup sinó, sobretot, als votants que han recolzat a Compromís per Vilafranca en les passades eleccions. Per aquest motiu pregarem que en el futur es guarden unes formes mínimes d’educació i de respecte i que tots siguem tractats per igual, ja que tots estem ací pel mateix, treballar pel nostre poble i la nostra gent.

Arxivat a Sin categoría

Impulsant la transparència: actes de la junta de govern

transparencia-e1562004118397.jpg

Veïnes i veïns, per tal que tinguen una primera aproximació d’on es gasten els diners del poble ací tenen les actes de la junta de govern.
Nosaltres no opinem, preferim que siguen vostés els que traguen les seues conclusions.

ACTA 01

ACTA 02

ACTA 03

ACTA 04

ACTA 05

ACTA 06

ACTA 07

ACTA 08

ACTA 09

ACTA 10

Arxivat a Sin categoría

Primer plenari de la legislatura

WhatsApp Image 2019-07-01 at 12.00.57 (2)Aquest dijous 27 de juny de 2019 s’ha celebrat el primer plenari del nou  ajuntament.

Al punt 1r s’ha aprovat la periodicitat dels plenaris, seran el primer dilluns de mes a les vuit de la vesprada, fins ara eren a les 7.

Al 2n punt s’ha constituït la junta de Govern Local.

Al 3r punt s’ha aprovat la constitució de les comissions informatives.

Al 4t s’han nomenat els representants als òrgans col·legiats.

Al 5é punt s’ha donat compte de la constitució dels grups municipals.

Al punt 6é s’ha donat compte de la composició dels membres de la junta de Govern Local, del tinent d’alcalde, sent elegit Càndido Andrés, i de les delegacions d’alcaldia.

Al punt 7é s’ha donat compte del nomenament del tresorer, continua Amador Fabregat.

Tots els punts anteriors s’han aprovat per unanimitat, sols al  punt 3r Compromís ha preguntat a l’alcaldessa per l’ús que vol donar a les comissions informatives, hem posat els exemples més propers, fira de la Magdalena i Festes, per cap del dos esdeveniments s’ha convocat la comissió corresponent. Fins ara, encara que sempre ens hem ofert a col·laborar mai han comptat amb nosaltres, ara pareix que amb la nova alcaldessa tot seguirà igual, ja que fins ara no ens ha informat de les seues intencions al respecte. Si ens convoque, tindrà tot el nostre suport.

Al punt 8é. Es votava el règim de retribucions, indemnitzacions i assistències

L’alcaldessa tindrà un sou de 2.500 € amb dedicació exclusiva. El primer tinent d’alcaldia, Càndido Andrés tindrà un sou de 1.100 € per 24 hores setmanals de dedicació. Assistències a plenari, 70 €. Assistències a Junta de govern i comissions 40 €.
Posat a votació es va aprovar amb 8 vots a favor de PSOE i PP, els dos regidors de Compromís vam votar en contra. Considerem abusius eixos sous, més encara donada la situació socioeconòmica de moltes famílies del poble.

Arxivat a Sin categoría

Programa de govern

A continuació vos deixem el programa de govern de Compromís per Vilafranca per a la legislatura 2019-2022.

Programa Compromís

Arxivat a Sin categoría

Marie Claire

58583786_2324182790997250_5228564547584917504_n

Passades les eleccions estatals i a les Corts Valencianes, és el moment de deixar clar qui és el que ha portat a terme totes les gestions per tal d’aprovar el FININVAL, instrument que servirà per a finançar empreses amb dificultats financeres. Marie Claire serà una de les beneficiades.
Des de Compromís per Vilafranca, no hem parat de fer gestions als diferents organismes per tal que Marie Claire trobara finançament.
Fa quasi 4 anys, el setembre del 2015, vam concertar la visita del Conseller Climent a Marie Claire. Visita que també va servir per a posar en contacte al Conseller amb els sectors socioeconòmics de la Comarca.
Amb posterioritat, el juny de 2016, va visitar l’empresa Myriam Fernández, directora General de finançament i fons europeus FEDER.
A principis del 2018, també va visitar l’empresa Júlia Company, directora de l’IVACE. Pensem que no caldria aprofitar aquestes gestions per a fer electoralisme, però l’actitud de l’alcalde d’adjudicar-se per al PSPV-PSOE èxits que no els corresponen, ens fa prendre aquesta decisió no desitjada.
Des del grup municipal Compromís per Vilafranca hem fet moltíssimes més accions, però el que volem deixar clar és que qui ha fet totes les gestions per la creació del FININVAL és tot l’equip de la Conselleria de Climent, simplement perquè és a qui li corresponia fer-ho com a Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Ens haguera agradat que el President de la Generalitat, com a veí de la comarca, s’haguera implicat directament concertant una visita a l’empresa. Però malauradament no ho ha fet.

Arxivat a Sin categoría

Som un poble #IMPARABLE

57362538_2312055962209933_4287965919486935040_o

Demà, a les 16h, tindrem la sort de conversar amb Vicent Marzà, actual Conseller d’Educació, i Mònica Àlvaro, portaveu adjunta de Compromís.

I a més, presentarem la candidatura a les eleccions municipals.

Arxivat a Sin categoría

Nova modificació del projecte del Parador

20190304_130546

A la darrera informació d’aquesta Web informàvem de la modificació de l’estructura del nou Parador.
Encara que pot ser que a algú li coste d’entendre, i amb motius, el 25-2-2019 ens van convocar a una nova comissió informativa, amb un únic punt:
—-Modificar una altra vegada l’estructura del nou Parador.

Recordem algunes dates:
—4-10-2018 adjudicació de l’obra a BECSA.
—24-10-2018 aprovació pel Plenari.
—28-1-2019 comissió informativa per fer la primera modificació de l’estructura.
—25-2-2019 comissió informativa per fer la segona modificació de l’estructura.

A la modificació anterior ens vam abstenir. Els motius els exposàvem a l’anterior notícia d’aquesta Web.

En canvi a la darrera modificació, encara que no estem d’acord en com s’està gestionant el projecte, hem votat a favor. El motiu és que ens trobem lligats de peus i mans, ja que si per al Juny no està feta l’estructura, perdrem dues subvencions de la Diputació, fet que faria que la continuïtat del projecte s’allargara en el temps.
Per acabar, informar que la darrera modificació contempla una estructura metàl·lica, mentre que les dues anteriors eren de formigó armat.

Arxivat a Sin categoría