Plenari de Setembre

El dilluns 10 de Setembre es va celebrar el primer plenari després de l’estiu. Us resumim els punts tractats.

El primer punt, com sempre tracta de l’aprovació de les actes anteriors.

parador-de-festesAl segon punt s’han aprovat per unanimitat les clàusules administratives que han de regir el contracte per a l’execució de l’envolupant del nou Parador.

Al tercer punt, també referent al Parador, s’ha aprovat per unanimitat el projecte d’activitat. Dita activitat no es podrà fer efectiva fins que s’hagen fet totes les obres i instal·lacions de l’edifici.

Al quart punt s’han aprovat les ajudes a ONG de l’any 2018.

Al punt 5é es votava l’aprovació del conveni entre l’ajuntament i el bisbat per a la rehabilitació de l’ermita de Sant Roc.
La gent de Compromís hem treballat perquè aquesta ermita no es malbaratara irreversiblement. Us resumim les nostres accions en aquest sentit:
El 10-5-2016 vam presentar una moció demanant que l’arquitecta municipal dictaminara si calia declarar-la en estat ruïnós. Posada a debatre la moció l’alcalde Oscar Tena va dir que no donava suport a la proposta. La intenció era que si es dictaminava l’estat de ruïna el propietari tenia l’obligació de restaurar-la.
20170713_ermitasantrocvilafranca_1000x-650x419L’acord que es va prendre va ser crear una comissió per a l’estudi de l’estat de l’ermita, a la vegada que es va aprovar iniciar converses amb el Bisbat i la Conselleria.
A l’estiu del 2016 van visitar l’ermita Cristià Linares, Director Territorial de Cultura i l’arquitecte de la Conselleria. També van estar presents Òscar Tena, Sílvia Colom i Francesc Monfort.
Al plenari de 10-7-2017 el grup Compromís vam presentar una nova moció demanant l’aplicació de l’article 5é de la llei de Patrimoni Valencià a l’ermita de Sant Roc. La moció va ser rebutjada. El que diu l’article és que els propietaris de béns inventariats del Patrimoni Cultural Valencià estan obligats a conservar-los i mantindré el seu valor cultural ( art. 5.1 i 18.1 de la llei 4/98 del Patrimoni Cultural Valencià.
El 15-12-2017, Francesc Monfort, a títol personal, va presentar una denúncia a l’inspector
d’arquitectura de la Direcció Territorial de Castelló demanant l’aplicació de la llei 4/1998 d’11 de Juny, de la Generalitat Valenciana, en concret l’article 5é abans esmentat.
A l’informe tècnic ens contesta:
“Efectuada la visita d’inspecció vaig comprovar el perill de ruïna imminent de les primeres crugies de l’ermita”.
Amb data d’eixida 23-4-2018, en relació a l’expedient anterior, remet perquè en prenguen coneixement i als efectes oportuns, còpia de l’escrit de la Directora General de
Cultura i Patrimoni que molt resumit diu:
ermita-sant-roc-700x467Les entitats locals (ajuntament) en compliment del deure de col·laboració que estatueix l’article 4 de la llei de Patrimoni Valencià, estan obligades a adoptar sense dilació les mesures cautelars necessàries per a evitar el deteriorament, pèrdua o destrucció de béns del Patrimoni Cultural Valencià (…) Els propietaris i posseïdors (bisbat) de qualsevol títol dels Béns inventariats de Patrimoni Valencià, estan obligats a conservar-los i mantindré la integritat del seu valor cultural”.
A data de Juny de 2018 el bisbe i l’alcalde redacten un conveni de cessió temporal i ús compartit de l’ermita que tindrà una duració de 25 anys, conveni del qual no hem participat ja que ens hem assabentat a la convocatòria del plenari. Considerem que les clàusules del conveni són abusives per part del bisbat, per la qual cosa ens hem abstingut a la votació del conveni.
Aquesta abstenció no vol dir que estiguem en contra de la restauració. Ben el contrari, en el que no estem d’acord és que en diners públics se subvencione la restauració del Patrimoni de l’Església, mantenint ells la propietat i a més dictant que es pot fer i que no.
El pressupost per a la restauració de l’ermita és de 110.150 € a pagar de forma compartida al 50% ajuntament/ església. Sortosament la Conselleria de Cultura a donat una subvenció de 40.000 € per a la restauració de l’ermita, per la qual cosa l’ajuntament i el bisbat faran una aportació de 37.000 € cadascun. Cal dir que als pressupostos de l’ajuntament hi havia una partida de 25.000 €, per la qual cosa caldrà incloure per al pres

supost vinent 12.000 €.

Al punt 6è s’aprova l’adhesió al conveni del SERVEF d’un punt d’atenció mòbil.

Al punt 7è es dóna compte de la concessió d’ajudes de diferents administracions.

Al punt 8è es dóna compte de l’aprovació de l’expedient de les obres de la depuradora, el
qual inclou el col·lector carretera/depuradora.

Al punt 9è es dóna compte de la instal·lació de la Fibra Òptica.

WhatsApp Image 2018-09-11 at 10.06.48

Al punt 10è s’aprova per unanimitat la moció presentada per Compromís, la qual sol·licita a la Corporació Valenciana de Mitjans Audiovisuals, que d’ara endavant situe el municipi de Vilafranca a la Comarca dels Ports.

A precs i preguntes es fan les següents per part de Compromís:
1–Situació dels tràmits per la reparació dels danys de la nevada, canals Poliesportiu, Casa
Música, etc.: Ens contesten que ja s’ha adjudicat a una empresa local.

2–Situació de la perforació del nou pou de les Llargueres: Ens contesten que hi ha hagut alguns problemes, però que s’estan solucionant.

comienzan20las20obras20del20pozo20de20llargueres2028129

3–Exposem la problemàtica existent al Serrito, motivada per l’aigua i crostes provinents de la serreria quan hi ha tronades. L’acumulació d’estos elements entre serreria i font fa que siga un perill molt fort per als vehicles: Ens contesten que estan al corrent.

4–L’ any passat vam preguntar per escrit a precs i preguntes, per que als dos caps de setmana posteriors a festes no hi havia cap activitat a l’agenda activa. Aquest any a passatel mateix. Pensem que donat el caràcter familiar del nostre turisme d’estiu, cal programar activitats, especialment els caps de setmana, ja que d’altra manera acabades les festes aquestes famílies s’en van del poble: La resposta que ens van donar va ser que sí que es feien coses, la festa de la Mare de Déu, la disco mòbil del mateix dia i el teatre de la setmana vinent. Vostés mateix.

5–L’ ajuntament ha llogat el local que tenia Energy Pellet, segons el contracte com a  magatzem municipal, amb una durada d’un any, mentre duren les obres del Parador. Com que la junta de govern l’ha ofert per a festes particulars, i també té previst fer les activitats que es feien al Parador, hem preguntat per la normativa aplicada, l’adequació del local, assegurances contractades, però sobretot el tema de responsabilitats civils per part de l’ajuntament: Ens contesten que està tot previst. El preu del lloguer és de 1000 € mensuals més IVA.

Arxivat a Sin categoría

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

<span>%d</span> bloggers like this: